Finální testery produktů výrobní linky
Efektivní řešení pro různé aplikace

Zařízení testují přítomnost a správnost osazení výrobku. Testy jsou prováděny mechanicky, elektricky i opticky, dle aplikace. Mechanická koncepce zařízení není složitá a umožňuje bezproblémový a téměř bezúdržbový chod v automatizovaném procesu.

Návrhy testerů vychází z požadavků zákazníka a aktuálního výrobku. V případě budoucí modifikace testovaného dílu zajišťujeme úpravy a přestavbu stroje.

Volbou správného řešení lze často zjednodušit i velmi složitou aplikaci a dosáhnout tak požadovaného výsledku.

Mám zájem o službu