Finální testery produktů výrobní linky
Efektivní řešení pro různé aplikace

Stanice umístěné na konci výrobních linek umožňují testovat různé produkty a výsledky testů zaznamenávat. Zařízení může vytvářet reporty i kalibračních protokoly.

Testovací zařízení jsou navrhována na konkrétní výrobek nebo lze instalovat jeden stroj na celou řadu výrobků. Pro testování využíváme všechny dostupné metody dle konkrétní aplikace, testy jsou prováděny elektricky, mechanicky, pneumaticky i opticky. Nasazením moderní snímací technologie lze ke každému výrobku pořídit fotodokumentaci, která je spolu s výsledky měření uložena v databázi.

Pro dodávané stanice zajišťujeme servis, případně i modifikaci a přestavbu pro novou produktovou řadu.

Mám zájem o službu