Finální testery produktů výrobní linky
Efektivní řešení pro různé aplikace

Zařízení testují přítomnost a správnost osazení výrobku. Testy jsou prováděny mechanicky, elektricky i opticky, dle aplikace. Mechanická koncepce zařízení není složitá a umožňuje bezproblémový a téměř bezúdržbový chod v automatizovaném procesu.

Návrhy testerů vychází z požadavků zákazníka a aktuálního výrobku. V případě budoucí modifikace testovaného dílu zajišťujeme úpravy a přestavbu stroje.

Volbou správného řešení lze často zjednodušit i velmi složitou aplikaci a dosáhnout tak požadovaného výsledku.

Případová studie - tester polohy sedadel

Pro výrobce v oboru automotive jsme navrhli a sestrojili tester polohy sedadel. Zařízení kontroluje nastavenou výšku, pozici pojezdu sedadla a polohu opěradla přímo v expediční lince. Je navrženo tak, aby v následné montáži robotem nedošlo ke kolizi s okolím. Tester je schopen pracovat v plně automatizovaném provozu.

Tester polohy sedadel pro automobilový průmysl
Mám zájem o službu