Svařování
Systémem chlazení k vyšší přesnosti

Vytváříme konstrukce přesných svařovacích přípravků pro automobilky např. koncern VW, BMW a jiné. Přesnost výrobků závisí vždy na koncepci, s jakou je přípravek konstruován. Zajišťují ji přesné centrovací kolíky a pneumatické upínače, které odebírají všechny potřebné stupně volnosti pro pohyb s plechovým dílem karoserie v přípravku. Pneumatické upínače osázené přesnými konturovými díly, kopírující tvar plechového dílu, se automaticky uzavírají, před samotným svařováním a nedovolí poškození plechu v přípravku. Podobná koncepce přípravků se svými náležitostmi náleží také pro procesy nýtování, lepení.

Za zmínku rozhodně stojí laserové svařování. Důmyslný systém chlazení napomáhá k jeho efektivitě a eliminuje vznik deformací. Při svařování laserem totiž dochází k nadměrnému uvolňování tepla, které je potřeba odvádět. Konturové díly jsme uzpůsobili pro přívod vody, která jimi cirkuluje a odvádí tak nežádoucí teplo pryč.

Případová studie - přípravek pro svařování laserem

Vyvinuli jsme a vyrobili pro klienta přípravek, jež je doplněním jednoúčelového stroje pro svařování světlometu laserem. Zajišťuje přesné usazení jednotlivých dílů před svařením a jejich přesné a tuhé upnutí.

Jednotlivé upínací prvky jsou designovány tak, aby byly schopny při průchodu svařovací hlavice ustoupit z místa svařování při zachování dostatečného spasování jednotlivých dílů. Upínky jsou řízeny stlačovaným vzduchem. Přípravek je vybaven senzory pro detekci přítomnosti a správného založení jednotlivých dílů. Jednotlivé přípravky jsou snadno vyměnitelné s použitím sběrnicového kombinovaného konektoru.

Mám zájem o službu