Jednoúčelová zařízení
Vysoká efektivita produkce pro každé průmyslové odvětví

Navrhujeme a realizujeme konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení. Hledáme jednoduchá a ekonomická řešení, která dosahují vysoké efektivity produkce v libovolném průmyslovém odvětví. Jednoúčelové stroje integrujeme do výrobních procesů automatizovaných pracovišť či linek.

Disponujeme týmem zkušených kreativních konstruktérů, kteří nalézají úspěšná řešení.

Případová studie - jednoúčelové montážní pracoviště dveřních modulů

Na zakázku jsme vyrobili jednoúčelové pracoviště, které je součástí montážní linky. Na každém pracovišti probíhá částečná montáž případně příprava na další operace. Montážní pracoviště může být navrženo jako samostatná stanice nebo řada stanic nebo jako součást celé linky s dopravníkem.

Námi navržená stanice tvoří otočný rám pro snadnější oboustrannou montáž. Modul je určen pro založení a fixaci zpracovávaného dílu, různé montážní přípravky, lisovací nebo šroubovací nástroje, senzory a kamery.

Linka je navržena tak, aby zajišťovala bezchybnou spolehlivou montáž definovaných součástek. Umožňuje navíc částečnou mezioperační kontrolu definovaných parametrů (lisovací tlaky, utahovací momenty, přítomnost a orientace dílů, barva, rozměry atd.). Shodné díly jsou uvolněny pro další operace, neshodné díly jsou vyřazeny a určeny k případné opravě.

Jednoúčelová zařízení - montážní pracoviště dveřních modulů
Mám zájem o službu