Testování LED světel
Přesné testování je základem úspěchu

Každé LED světlo je usazeno v JIGu připevněném na technologických paletách a testováno v zahořovacích komorách s regulovatelnou teplotou. Každá paleta má připojovací konektory jednotlivých JIGů pro přívod napětí v komoře a sledování změny elektrické veličiny během testu.

K testu funkční konektivity světla usazeného v JIGu slouží měřicí přípravek mimo zahořovací komoru, který je ovládán manuálně operátorem.

Případová studie - systém pro testování LED světel

Dodáváme přesné měřicí přípravky pro testování LED světel výrobním společnostem v oboru automotive. V jedné z realizací jsou LED světla usazena a připojena v technologických paletách. V chladicích komorách s  egulovatelnou teplotou probíhá zahořování LED. Měření elektrických veličin jednotlivých LED je realizováno připojením měřicího přípravku k technologické paletě.

Systém je postaven na systému Zeiss Carfit, který klienti oceňují pro jeho snadné úpravy pro pozdější kalibraci, přesnosti na 0,05 mm a možnosti rychlé nenáročné modifikace při změně tvaru měřeného dílu.

S přípravkem dodáváme zaměřovací protokol a výsledky analýzy měřicího systému MSA.

Testování LED světel - celkový pohled
Systém pro testování LED světel
Mám zájem o službu